BBB ook grootste partij in Hoeksche Waard

BBB ook grootste partij in Hoeksche Waard

donderdag 16 maart 2023

De voorlopige einduitslag van gemeente Hoeksche Waard van de verkiezingen voor Provinciale Staten is bekend. BBB (BoerBurgerBeweging) is als grootste partij uit de stembus gekomen. Het opkomstpercentage was hoog, namelijk 62,48%. In 2019 was dat 58,9%. Het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen was 60,45% tegenover 56,4% in 2019. De uitslagen van de waterschapsverkiezingen zijn pas in de loop van donderdag bekend.

Burgemeester Aptroot is erg tevreden met de hogere opkomst in de Hoeksche Waard. “Ik ben heel blij met de hoge opkomst voor deze gecombineerde verkiezingen. Onze gemeente zit met beide boven de landelijke gemiddelden. Ik wil graag alle vrijwilligers op de stembureaus en de medewerkers van de gemeente hartelijk danken voor hun inzet. Er is hard gewerkt om zorgvuldig de stemmen te tellen, de uitslagen op de juiste manier in de processen-verbaal op te nemen en alles te verwerken in het computersysteem. En laten we het opbouwen en afbreken van alle stembureaus niet vergeten.”

Veel aandacht voor bijzondere stembureaus
Buiten de 45 reguliere stembureaus was het dit keer ook mogelijk om in de Poldersche Molen in Maasdam en de Oostmolen in Mijnsheerenland te stemmen. Burgemeester Aptroot: “Deze ludieke, historische stemlocaties vielen erg in de smaak. Zo’n 200 Hoeksche Waarders maakten van de gelegenheid gebruik om daar hun stem uit te brengen. Ook de pers was enthousiast. Ontzettend leuk om onze molens terug te zien in de media.“ Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen reed ook dit jaar weer de verkiezingsbus rond. Deze deed vooral de meer afgelegen buurtschappen aan.

Uitslagen op kandidaatniveau later bekend
De definitieve uitslagen (op kandidaatniveau) van beide verkiezingen zijn waarschijnlijk donderdag 16 maart aan het eind van dag bekend. Zodra dit het geval is, worden deze gedeeld via de gemeentelijke website www.gemeentehw.nl.

Voorlopige uitslag Provinciale Staten op partijniveau
Lijstnr.                   Politieke partij                              Aantal Stemmen                2019
1                           Forum voor Democratie               1614                                   8067
2                           VVD                                               5539                                  5982
3                           GROENLINKS                                2537                                   2113
4                           D66                                               1884                                  2282
5                           Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)        2427                                 2797
6                           CDA                                               3268                                 4170
7                           PVV (Partij voor de Vrijheid)          2475                                 2590
8                           ChristenUnie                                  2164                                 2563
9                           50PLUS                                          1409                                 1723
10                         Partij voor de Dieren                     1539                                 1393
11                         SP (Socialistische Partij)                 1158                                1624
12                         SGP                                                4807                                4228
13                         DENK                                                57                                     46
14                         GOUD                                             113                                 n.v.t.
15                         JA21                                               2961                                n.v.t.
16                        AWP voor water, klimaat en natuur  281                                n.v.t.
17                         Volt                                                  599                                n.v.t.
18                        Belang van Nederland (BVNL)          557                                n.v.t.
19                        BBB                                                  8661                               n.v.t.
20                        JEZUS LEEFT                                       59                                   47

Overig 2019 (NIDA, Code Oranje, Lokale Partijen ZH)n.v.t.                                588
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen          44109                            40213
Aantal blanco stemmen                                               109                                  77
Aantal geldige stemmen                                          44218                            40290
Aantal ongeldige stemmen                                         105                                   95
Aantal kiezers                                                           44323                            40385
Aantal kiesgerechtigden                                          70940                            68539
Opkomstpercentage                                               62,48%                           58,92%
n.v.t. = partij deed niet mee