BIJ DEZE DAMES KUN JE TERECHT VOOR AL JE ONDERNEMERSKWESTIES

Van oudsher heerst er een soort kloof tussen ondernemers en het gemeentelijk apparaat. Gemeente Hoeksche Waard is hard op weg om deze kloof te overbruggen. Onder andere door de bereikbaarheid te optimaliseren, regels te vereenvoudigen en door de aanstelling van drie ‘accountmanagers Bedrijven’: Annelijn de Bakker, Annet Kooij en Nathalie van Prooijen. Zij vormen de verbinding tussen ondernemers en de gemeente. Graag stellen we deze drie dames aan je voor.

“Ondernemers reageren soms een beetje verbaasd als we langskomen,” vertelt Annet. “Ze vinden ons geen klassieke ambtenaren. Dit geeft denk ik meteen goed weer waar wij voor staan. Wij spreken de taal van de ondernemer. We willen als gemeente de ambtelijke kloof dichten. We gaan bij bedrijven langs en signaleren de behoeften en kansen van en voor ondernemers. We helpen hen bij het vinden van de juiste ingang of route binnen onze gemeentelijke organisatie. En we verbinden ondernemers graag onderling. We weten vaak wat er speelt binnen bedrijven en wat de behoefte is. We kennen ook het aanbod en dit stelt ons in staat om mooie matches te maken. Dit heeft reeds geresulteerd in mooie samenwerkingen.”

ONDERNEMERSLOKET
Gemeente Hoeksche Waard zet fors in op het verbeteren van de bereikbaarheid en informatievoorziening. Annelijn licht toe: “We werken als gemeente aan een optimaal ondernemersklimaat. Dit vraagt om een goede informatievoorziening. In samenwerking met een aantal ondernemersorganisaties zijn we op dit moment bezig met het doorontwikkelen van het digitale ondernemersloket naar een ondernemersplatform voor ondernemend Hoeksche Waard. Het idee is dat we hier niet alleen antwoord geven op de meest voor- komende gemeentelijke vragen, maar ook andere organisaties een podium geven om hun kennis te delen. Zo voeren we op dit moment gesprekken met OHW, Detailhandelsraad HW, LTO Noord, Cumela, Startersnetwerk Hoeksche Waard en de branche recreatie & toerisme. Kennis delen is vermenigvuldigen.”

BEREIKBAARHEID
“Bereikbaarheid gaat ook over het contact met ons Klant Contact Centrum,” vult Nathalie aan. “Nu we één gemeente Hoeksche Waard zijn met 8.000 ondernemers, hebben we ge- investeerd in een CRM-systeem, waarmee de telefoniste in één oogopslag ziet wat de actuele situatie is van het bedrijf dat belt. Hierdoor word je sneller in contact gebracht met de juiste persoon en hoef je niet telkens opnieuw je verhaal te doen. De informatie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Bedrijven kunnen natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met ons. Ik ben het aanspreekpunt voor de detailhandel en horeca in winkelgebieden. Annet gaat over horeca in het buiten- gebied, landbouw en recreatie & toerisme en Annelijn is verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen. Ondanks dat we allemaal ons eigen werkgebied hebben, vullen we elkaar uitstekend aan. We houden elkaar ook altijd op de hoogte. Als één van ons een keer niet bereikbaar is, dan kan de ander altijd helpen.”

GEEN VRAAG IS TE GEK
Annet: “Je kunt ons werkelijk overal voor benaderen. Geen vraag is te gek. Wij proberen dan de juiste mensen met elkaar in contact te brengen en maken ons op verschillende manieren hard voor de belangen van de ondernemer. Heb je plannen of loop je vast? Geef maar door! Bij voorkeur in een zo’n vroeg mogelijk stadium, zodat we onze lijntjes op tijd kunnen uitzetten. Sommige trajecten kosten nu eenmaal tijd en dan heb je met een goede start al heel veel gewonnen.”
“Zoals we buiten continu onze voelsprieten uitzetten, zo doen we dat intern ook,” aldus Nathalie. “We zijn binnen ons vakgebied betrokken bij elk relevant overleg. Zo zit ik bij het Horecaoverleg en in het Centrumteam. Ik zit hier voor het belang van de ondernemer en denk mee als een ondernemer. Zo houden we de lijntjes kort en werken we met elkaar aan een optimaal ondernemersklimaat.”