Gemeente wil zoveel mogelijk lokaal inkopen: “Zaken doen, doen we samen”

Gemeente Hoeksche Waard is groot voorstander van lokaal inkopen. Eind april nam de gemeenteraad unaniem een motie aan over het aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voor wethouder Piet van Leenen een mooie stap om de ambitie ‘lokaal inkopen’ verder vorm te geven. “Door lokaal inkopen versterken we de lokale economie en bevorderen we de werkgelegenheid in de Hoeksche Waard. Daarmee is de cirkel rond en maken we samen de Hoeksche Waard steeds sterker.”Maar hier ligt volgens hem ook een belangrijke taak voor de ondernemers zelf: “Lokaal inkopen moeten we echt samen met de ondernemers organiseren. Zaken doen, doen we samen.”

“Het aannemen van de motie over het aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een mooie stap, waar ik erg blij mee ben. Hierdoor komt er ook bij grotere aanbestedingstrajecten meer ruimte voor lokale ondernemers om mee te doen. We moeten inkoopopdrachten voor ondernemers toegankelijker maken. Dit vraagt bijvoorbeeld om een andere manier van informatiever strekking en we moeten strikter toezien op de omvang van de opdracht. We streven er altijd al naar om lokale ondernemers uit te nodigen voor een offerteaanvraag. Maar dit lijkt soms makkelijker dan het is. We moeten voldoen aan veel regels, bijvoorbeeld voor Europese -en landelijke aanbestedingen. Denk hierbij aan voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en SROI. We kijken natuurlijk ook naar kwaliteit en prijs. Prijs is bij een aankoop niet de belangrijkste factor, maar we hebben wel te maken met geld van de belastingbetalers en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Soms kunnen lokale bedrijven niet meedoen aan aanbestedingen, omdat ze niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen of de opdracht te groot is. Ik vind het belangrijk dat we er als gemeente alles aan doen om te kijken hoe het wél kan. Bijvoorbeeld door een opdracht onder te verdelen in kleinere, behapbare stukken, zodat een lokaal bedrijf een deel van de opdracht kan vervullen.”

Samen organiseren
“Maar we doen ook een beroep op de creativiteit van de ondernemers. Door samen op te trekken leer je van elkaar, maak je elkaar sterker en is de kans ook groter dat je aan de eisen van een offerteaanvraag kunt voldoen. Onze eigen gemeentelijke herindeling is hiervan het bewijs. Nu we één gemeente zijn, zijn we een krachtigere gesprekspartner in de regio en daarbuiten. We krijgen meer voor elkaar. De aanbestedingswet en ons inkoopbeleid bieden ruimte voor samenwerkende partijen, door als hoofd- en onderaannemer op te trekken of een (tijdelijke) combinatie te vormen.”

Zoektocht
“Er ligt dus ook een belangrijke rol voor de ondernemers zelf. Kunnen we bijvoorbeeld iets bedenken waarop we het aanbod van ondernemers in de Hoeksche Waard in één klap zichtbaar maken voor iedereen? We hebben nu niet altijd zicht op wat er te halen is in de Hoeksche Waard. Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de ondernemers en inwoners in de regio. Koop jij je printpapier nog steeds via de groothandel in Noord-Holland of bestel je dit bij een andere ondernemer in de Hoeksche Waard? Soms is via internet niet te vinden dat een Hoeksche Waardse ondernemer een product aanbiedt. Dan gaan we er onterecht vanuit dat de Hoeksche Waard het niet kan bieden. Er liggen kansen op het gebied van zoekmachineoptimalisatie. Veel bedrijven richten zich op de website op de vestigingsplaats, maar waarom focus je de zoekstrategie niet Hoeksche Waard-breed?”

Als het lokaal kan, dan doen we het lokaal
Het aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid kost tijd. Waar mogelijk houdt de gemeente nu al rekening met lokaal inkopen. “Als het lokaal kan, dan doen we het lokaal. In onze organisatie vragen we daar ook aandacht voor. Dit kan heel klein, van een relatiegeschenk bij de lokale winkel, tot heel groot, zoals het aanbesteden van werkzaamheden voor een nieuwbouwproject. Desondanks kan het toch voorkomen dat we samenwerken met een partij van buiten de regio. Bijvoorbeeld omdat het aanbod niet aanwezig is in de Hoeksche Waard, vanwege lopende contracten of omdat de prijs- kwaliteitverhouding niet toereikend is. Ik vind het belangrijk dat we dit altijd goed uitleggen aan lokale ondernemers, zodat we ze de kans geven om hier een volgende keer op te anticiperen. We werken aan een ambitie document voor lokaal inkopen en vragen om input van lokale ondernemers. De gemeente heeft hier al met de OHW over gesproken en we gaan ook nog met andere ondernemers in gesprek. We hopen voor de zomer klaar te zijn en het document met iedereen te kunnen delen.”