In het eerste kwartaal van 2022 start het groot onderhoud in de Kiltunnel.

Voor deze onderhoudswerkzaamheden zijn drie weekendafsluitingen gepland. Tijdens deze weekenden kan niemand (met uitzondering van hulpdiensten) door de Kiltunnel rijden.

Het groot onderhoud in de Kiltunnel start met een weekendafsluiting. Tijdens de eerste weekendafsluiting, wordt de noordbuis ingericht om het verkeer in beide richtingen veilig door één tunnelbuis te leiden, zodat hierna de werkzaamheden aan de zuidbuis kunnen starten.

Gedurende de werkzaamheden rijdt het verkeer, in beide richtingen, door de noordbuis. Dit betekent dat per rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar is, inhalen onmogelijk is en er een maximale breedte is voor voertuigen die zonder melding door de tunnel kunnen rijden. Ook is een aangepaste snelheid van toepassing.

Na afronding van de werkzaamheden in de zuidbuis, wordt de Kiltunnel voor het tweede weekend in zijn geheel afgesloten. In dit tweede weekend wordt de zuidbuis ingericht om het verkeer in beide richtingen veilig door één tunnelbuis te leiden. Hierna rijdt al het verkeer door de zuidbuis. Ook in deze tunnelbuis is slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar, is inhalen onmogelijk, geldt er een maximale breedte voor voertuigen en is de snelheid aangepast. Na de werkzaamheden aan de zuidbuis vindt de laatste weekendafsluiting plaats. In dit weekend wordt alles getest, opgeruimd en gereedgemaakt voor een normale verkeerssituatie waarbij het verkeer per rijrichting door zijn eigen afzonderlijke, vernieuwde tunnelbuis rijdt.

Over de kiltunnel
De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is daarmee een van de oudste onderwatertunnels van Nederland. De tunnel heeft een regionale functie en faciliteert tevens transport van gevaarlijke stoffen (cate gorie C), alsook grote aantallen fietsende schoolkinderen. In totaal passeren jaarlijks ruim vier miljoen weggebruikers de tunnel. Het beheer is in handen van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, waarin de aanliggende gemeenten en de provincie

Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie, zie: www.kiltunnel.nl!

Arie Bras

 

Wegschap Dordtse Kiltunnel
Telefoon 06-34304851
E-mail info@kiltunnel.nl
Website www.kiltunnel.nl 

Bezoekadres
Provincialeweg 43, nr. 102
3316 ES Dordrecht