GROOT ONDERHOUD KILTUNNEL

Afgelopen jaar hebben het projectteam van opdrachtgever Wegschap Tunnel Dordtse Kil (hierna Kiltunnel) bijgestaan door het Ingenieursbureau Drechtsteden en aannemerscombinatie sKILs (bestaande uit Mourik Infra BV en Dynniq Nederland BV) in de vorm van een bouwteam de engineering en aanpak voor het groot onderhoud van de Kiltunnel vormgegeven. De engineering voor het groot onderhoud is gereed en de aannemersovereenkomst getekend. De uitvoering kan nu van start.

Wat kunt u verwachten in 2021?
Tijdens het opstellen van het plan van aanpak is er door het bouwteam zoveel mogelijk gekeken hoe de hinder per werkzaamheid of fase beperkt kan worden.

Als automobilist kunt u in 2021 de volgende veranderingen rondom het tolplein of hinder verwachten:

Q1:
• Vanaf januari wordt tolstraat 4 in beide richtingen afgesloten. LET OP! De breedte van de overige tolstraten is 2,75 meter!
• Ook worden de opwaardeerstations voor de telecard verplaatst.

Q2:
• In april zijn er 2 weekenden dat het verkeer via een alternatieve route het tolplein passeert en zijn er maximaal 2 tolstraten beschikbaar voor beide richtingen.
• Vanaf mei is tolstraat 3 de vast bemande tolstraat. Tolstraat 1 is vanaf half mei buiten gebruik. Daarnaast is tolstraat 2 alleen open tijdens de spits.

Q3:
• Nog steeds is tolstraat 3 de vast bemande tolstraat.

Q4:
• In oktober wordt in 2 weekenden de loopbrug geplaatst. Tijdens weekend 1 is richting ’s-Gravendeel maar 1 rijbaan open via een alternatieve route en zijn er 2 rijbanen naar Dordrecht open. Tijdens weekend 2 is voor het eerst 1 kant afgesloten voor regulier verkeer en alleen verkeer naar ’s-Gravendeel mogelijk.
• In november beginnen de werkzaamheden aan de vluchtdeuren waardoor de linker rijbaan in de tunnel is afgesloten in beide richtingen.

NIEUWSBRIEF EN KILTUNNEL-APP
Via de Kiltunnel-app en nieuwsbrief worden de exacte data van de (weekend) werkzaamheden gecommuniceerd. Naast de veranderingen voor automobilisten, vinden er ook veranderingen plaats voor het fietsverkeer. Bent u hier benieuwd naar? Kijk dan op de Kiltunnel-app. Ook worden de bushaltes verplaatst begin 2021. Ook dit wordt op de app weergegeven. Via de website (www.kiltunnel.nl) kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief of via de QR-code onze eigen mobiele app gratis downloaden uit de AppStore en Playstore om de werkzaamheden op de voet te volgen.

OVER DE KILTUNNEL
De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is daarmee een van de oudste onderwatertunnels van Nederland. De tunnel heeft een regionale functie en faciliteert tevens transport van gevaarlijke stoffen (categorie C), alsook grote aantallen fietsende schoolkinderen. In totaal passeren jaarlijks ruim vier miljoen weggebruikers de tunnel. Het beheer is in handen van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, waarin de aanliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie, zie: www.kiltunnel.nl