Samenwerken aan een fijn thuis voor iedereen

Thuis in de Kern is een uitvoeringsprogramma van zorgorganisaties Alerimus, Careyn, Cavent, Heemzicht, Welzijn Hoeksche Waard en Zorgwaard. Samen met de gemeente, HW Wonen en andere partners werken zij aan een Hoeksche Waard waar inwoners in hun vertrouwde omgeving oud kunnen worden. Aan de hand van verschillende projecten werken de partijen aan drie belangrijke thema’s: preventie, participatie en innovatie.

In elke editie van Hoeksche Zaken lichten we een project uit. We trappen af met een algemene inleiding, waarin Roel Esseboom het waarom en hoe achter Thuis in de Kern uitlegt.

DE ZORG BEKEKEN DOOR DE BRIL VAN EEN ONDERNEMER
Roel heeft als programmaregisseur de taak om het samenwerkingsverband verder vorm te geven. Hij benadert de zaak door de bril van een ondernemer. “We zijn een maatschappelijke organisatie, maar net als bij commerciële instanties hebben we te maken met ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Hier moeten we gericht beleid op voeren, willen we onze zorg toekomstbestendig houden.”

MARKTONTWIKKELINGEN
Een eerste grote uitdaging is volgens Roel de vergrijzing. “Het aantal 80-plussers verdubbelt in een paar jaar. Een ondernemer zou waarschijnlijk juichen als zijn markt twee keer zo groot wordt, maar zorgondernemers hebben niet de mogelijkheid om hun pro- ductiecapaciteit zomaar op te schalen. Er zijn in de Hoeksche Waard momenteel niet eens voldoende woningen om aan de toekomstige woonbehoefte te voldoen. Daarbij hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Zorgpersoneel is nu al schaars. Binnen nu en een aantal jaar verdubbelen in het aantal medewerkers is onmogelijk. Daarom moeten we de zorg op een andere manier organiseren. We richten ons hierbij onder andere op preventie. Investeren in gezondheid is belangrijk om de toekomstige zorgvraag te beperken. Een derde ontwikkeling is het langer zelfstandig thuis wonen. Dit wordt deels veroorzaakt door beleid. De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Aan de andere kant zijn de tijden veranderd. 80 is het nieuwe 60 en mensen willen ook gewoon zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Deze ontwikkeling vraagt om oplossingen die langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. Denk aan levensloopbestendige woningen en innovaties op het gebied van digitale zorg.”

PREVENTIE, PARTICIPATIE EN INNOVATIE
“Aan de hand van de uitdagingen hebben we in ons programma drie hoofdthema’s geformuleerd die belangrijk zijn voor een toekomstbestendige zorg. Ik noemde eerder al preventie en innovatie. Een derde is participatie, waarbij we een beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen. Hierbij speelt ook de samenle- ving een belangrijke rol. Participatie gaat om meer dan alleen zorg. Het gaat ook om hulp bij alledaagse zaken, zoals boodschappen halen of een luisterend oor bieden. En misschien kun je als ondernemer wel iets leuks organiseren in het kader van participatie?”

IN DE PRAKTIJK
“Inmiddels zijn we verschillende projecten gestart die bijdragen aan één of meer van deze thema’s. Zo draagt het project ‘Huiskamer van de wijk’ bij aan participatie en preventie. Het is de plek waar je andere mensen ontmoet, een activiteit organiseert of bezoekt. De locatie nodigt buurtbewoners, maar ook lokale ondernemers uit om iets te organiseren. Daarnaast spelen dit soort huiskamers een belangrijke rol in de strijd tegen eenzaamheid. En door mensen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan activiteiten worden ze zowel mentaal als fysiek geprikkeld. Hierdoor blijf je langer fit. Andere projecten zijn ‘Het wijkpension’, ‘Personenalarmering’, ‘Slim langer thuis’ en ‘Zorgcampus Hoeksche Waard’.”
“We zijn met Thuis in de Kern samen met alle betrokken partners een nieuwe weg ingeslagen. Traditioneel is het zorgsysteem ingericht op ziekte en niet op gezondheid. Een zorgverzekering keert alleen uit als je iets mankeert. Toekomstbestendige zorg vraagt om een nieuwe mindset. We moeten van reactief zorg verlenen naar proactief zorg voorkomen. Met Thuis in de Kern zijn de eerste stappen gezet.”

Wil je meer weten over dit onderwerp of benieuwd hoe jij kunt bijdragen aan één van de projecten? Kijk op thuisindekern.nl voor meer informatie.