Sponser in beeld: Technische Unie

Elke editie zetten we een lokale sponsor in de spotlight. Inkomsten uit sponsoring is voor veel clubs en verenigingen een belangrijke inkomstenbron. Door sponsoring dragen bedrijven bij een aan bloeiend verenigingsleven én een fijne woonomgeving. Technische Unie is sinds 2018 hoofdsponsor van de volledige selectie van v.v. Strijen. “We zijn al lange tijd gevestigd in Strijen en willen graag iets terugdoen voor de inwoners”, stelt Gerard Vermaes, DC Manager bij Technische Unie.

Technische Unie is sinds 1998 gevestigd in Strijen. Het bedrijf is gespecialiseerd in installatiematerialen voor de bouw, installatie en industrie. In het kader van de energietransitie werkt het bedrijf samen met ketenpartners aan de ontwikkeling van duurzame installaties en intelligente regelingen. “Onze installaties dragen bij aan de veiligheid, het comfort en de duurzaamheid van gebouwen en daarmee ook aan het welzijn van mensen die er gebruik van maken”, vertelt Gerard. “Ook sponsoring van lokale verenigingen draagt bij aan het welzijn van mensen. Daar maken we ons als Technische Unie hard voor.”

DUURZAAM KLEEDKAMERGEBOUW
Sponsoring gaat volgens Gerard niet alleen om het leveren van een financiële bijdrage. “We verwachten dat de club iets terugdoet voor haar leden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, zoals een bingomiddag of kaartavond. Dat houdt een vereniging en dorps kern levendig. Waar mogelijk zetten we ook onze kennis en middelen in voor het verduurzamen van de omgeving. Zo hebben we in 2021 bijgedragen aan het nieuwe kleedkamergebouw van de voetbalvereniging. Door slimme installaties, zoals een warmtepomp en zonnepanelen, is een forse CO -reductie gerealiseerd. Beter voor het milieu én voor de clubkas, want hierdoor
gaan ook de vaste lasten voor de vereniging om laag. Dit soort structurele oplossingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van de club.”