Start werkzaamheden Het Numans-Dorps-huis: een ontmoetingsplek van Numansdorpers, voor Numansdorpers!

15 maart 2022, gemeente Hoeksche Waard (Fotograaf: Casper Streefkerk)

Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden gestart om Het Numans-Dorps-huis gebruiksklaar te maken en in te richten. Het dorpshuis is gevestigd in het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Cromstrijen. Hierin worden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar allerlei maatschappelijke activiteiten georganiseerd en is er plaats voor verenigingen en stichtingen. Het startmoment werd door een deel van de initiatiefnemers en wethouder Paul Boogaard gevierd met taart van bakkerij Bussing, De Verleiding. Vervolgens nam initiatiefnemer Jan Reedijk een fotowand in ontvangst, met daarop 182 bewoners van Numansdorp. 

Wethouder Paul Boogaard: “Het Numans-Dorps-huis is een ontmoetingsplek van Numansdorpers, voor Numansdorpers. We willen graag dat mensen dat bij een bezoek meteen zo ervaren. Daarom hebben we fotograaf Elizabeth Heijblom uit Numansdorp gevraagd om dorpsgenoten te fotograferen en is hier een collage van gemaakt. De fotowand krijgt een mooie plek in het gebouw. Ik hoop dat veel inwoners een kijkje komen nemen, al is het maar om hun dorpsgenoten op de foto’s te bekijken. Zo ontdekken ze vanzelf dat er nog veel meer leuke dingen te doen zijn in het gebouw. De eerste mogelijkheid om Het Numans-Dorps-huis te bezoeken is aanstaande woensdag al, want dan doet het gebouw dienst als stembureau.”   

Ontmoeting en wonen 
Op 6 mei 2021 heeft het college van gemeente Hoeksche Waard ingestemd met het voorstel ‘nieuwe invulling voormalig gemeentehuis Numansdorp’. Het voormalige gemeentehuis wordt getransformeerd naar een maatschappelijke ruimte voor Het Numans-Dorps-huis en 40 tijdelijke woningen voor jongeren en andere doelgroepen die voor korte tijd woonruimte zoeken (Flexwonen).   

Activiteiten voor jong en oud   
Op de begane grond van het gebouw komt ruimte voor het Numans-Dorps-huis. Het Numans-Dorps-huis biedt een divers programma van maatschappelijke activiteiten met een horecafunctie (zonder winstoogmerk). Het ochtend-, middag- en avond activiteitenprogramma stemmen ze met de Numansdorpse verenigingen af. Jan Reedijk: “Het begin is vandaag gemaakt en we gaan vanaf dit moment vlammen. Het Numans-Dorps-huis is klaar om ingericht te worden, zodat we naar een spoedige opening toe kunnen werken. Als eerste willen we de grote zaal en het horecadeel gereed maken. Een huis is pas een thuis als eenieder zich welkom voelt deel te nemen en om iets te organiseren. Wij zijn er klaar voor. Maar we kunnen het niet alleen, dus vrijwilligers zijn altijd welkom en beslist nodig.”  

Wethouder Paul Boogaard vertelt: “Inwoners van Numansdorp wilden al lange tijd een plek om elkaar fysiek te ontmoeten. Maatschappelijke activiteiten zorgen voor een saamhorigheidsgevoel en een fysieke plek helpt hierbij. We stimuleren dit dan ook van harte. De komst van Het Numans-Dorps-huis heeft ons ook veel geleerd over dorpsgericht werken in relatie tot onze samenleving. Een ervaring die we graag meenemen naar andere dorpen.”  

Wat is er straks te doen in Het Numans-Dorps-huis?   
Naast dat Het Numans-Dorps-huis straks een ontmoetingsplek is, kun je er ook terecht voor de huur van een kleine en grote zaal (voor vergaderingen of bijeenkomsten), kantoren met horeca en flexwerkplekken, een servicepunt van de gemeente én inloop/koffieochtenden. 

Planning   
HW Wonen is verantwoordelijk voor het aanpassen en inrichten van het hele pand. Dat geldt ook voor verhuur, beheer en exploitatie van de appartementen en van de ontmoetingsruimte. Naar verwachting is het voormalige gemeentehuis in het tweede kwartaal van 2022 klaar voor gebruik. Dan kan Het Numans-Dorps-huis ook de activiteiten organiseren.   

Stembureau  
Inwoners van Numansdorp kunnen woensdag 16 maart al wel stemmen in het pand. De fotowand krijgt een mooi plekje, zodat Numansdorpers hun dorpsgenoten kunnen bewonderen.

Meer informatie  
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk dan op www.gemeentehw.nl/voormalig-gemeentehuis-numansdorp of op www.numansdorpshuis.nl.