STERKE BASIS, BLIK NAAR DE TOEKOMST

Fort Buitensluis. Het monumentale pand prijkt al sinds de 18e eeuw aan de oever van het Hollandsch Diep. Nog net zo statig en fier als toen en sinds 2014 volop in ontwikkeling voor de toekomst. Het Fort symboliseert precies waar Rovem Financieel & Fiscaal Advies voor staat. Het bedrijf biedt ondernemers een sterke en veilige basis, met de blik gericht op de toekomst.

Net als elk ander administratiekantoor houdt Rovem zich bezig met jaarrekeningen, belastingaangiftes en salarisadministraties. “Ontzettend belangrijk werk,” benadrukt eigenaar Ron van Emmerik, “maar we doen veel meer dan het sec verwerken van gegevens. Daarbij richten we ons niet alleen op het verklaren van cijfers achteraf, maar sturen we op real time inzichten en bepalen we samen met de klant de toekomstige richting. Deze aanpak is essentieel voor een succesvolle onderneming. Nu en in de toekomst.”

STRATEGISCH PARTNER
“Het administratiekantoor anno nu vervult de rol van strategisch partner. We sturen heel actief binnen het lopende jaar, want daarbinnen kun je dingen aanpassen. Inzicht is hierbij het sleutelwoord, want alleen dan kun je de juiste richting op sturen en ondernemers ondersteunen met hun ambities. Dat inzicht verkrijgen we enerzijds door onze langdurige, persoonlijke relatie met klanten. Anderzijds zetten we vol in op digitalisering. Hier zijn we al jaren mee bezig en we zijn hier als kantoor heel ver in. Zo hebben we vorig jaar onze eigen app geïntroduceerd, waarmee de klant beschikt over handige tools, zoals een btw- en loonheffingsalert en een bijtellingscalculator. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een Office portaal. Klanten kunnen via het portaal alles digitaal aanleveren. Documenten, processen en financiële gegevens kunnen worden geïntegreerd. Andersom kunnen wij voor de klant stukken gereed zetten ter beoordeling of accordering. Zo hebben de ondernemer en wij altijd toegang tot de juiste, actuele informatie. Op deze manier creëren we niet alleen overzicht en houvast, maar ook gemak en kunnen we op elk moment bijsturen en efficiënt inspringen op kansen.”

ACTUEEL EN PROACTIEF
Welke markten zijn kansrijk? Moet ik investeren in personeel of juist niet? Kan ik een bedrijfspand kopen? Het zijn vragen die veel ondernemers bezighouden. Rovem voorziet in een passend advies voor de lange termijn, zowel voor ervaren ondernemers als voor jonge startende bedrijven. Ron licht toe: “Keuzes die je nu maakt zijn bepalend voor het verdere verloop van je onderneming en je persoonlijke financiële situatie. We houden in ons advies rekening met onvoorziene situaties en persoonlijke wensen en doelen. Denk aan eerder stoppen met werken en een comfortabel pensioen. Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de actuele marktonwikkelingen en jurisprudentie en regelgeving. Als lid van de NOAB volgen we permanent cursussen en trainingen en per e-mail worden we dagelijks op de hoogte gehouden van de actualiteiten. Deze kennis nemen we natuurlijk mee in ons advies. Wanneer ontwikkelingen relevant zijn voor een ondernemer, brengen we dit bovendien meteen onder de aandacht. Andersom kan natuurlijk ook. Ondernemers kunnen altijd bij ons terecht met vragen of ideeën. Wij zijn voor veel bedrijven al jarenlang de vertrouwde adviseur en sparringpartner. Samen met de klant werken we aan een stevig fundament voor een succesvolle en toekomstbestendige organisatie. Met Rovem staat je bedrijf als een fort.”