Stichting Kunstbus: Kunst werkt voor iedereen!

Haar Volkswagenbusje haalt net 80 km/u, maar Ankie de Groot-Winkelman zelf gaat keihard. Sinds de lancering van Stichting Kunstbus op 10 december vorig jaar is Ankie niet te stoppen.
Met haar klassieke VW T2 scheurt ze door heel de Hoeksche Waard met als doel: kunst en cultuur bij de mensen brengen.

Vanaf 1 maart is Ankie officieel on the road met haar Kunstbus. Ze bezoekt onder andere scholen, zorginstellingen en bedrijven. “Kunst is van iedereen,” stelt Ankie. Ze werkt daarom aan diverse projecten voor verschillende doelgroepen. Zo is er het project ‘SOS, de juf is ziek’, waarmee Ankie een oplossing biedt voor het acute en kortdurende lerarentekort wanneer de meester of juf ziek is. Het project ‘Koffie en Kunst’ in samenwerking met Careyn richt zich op de aanpak tegen eenzaamheid. Ankie licht toe: “Er schuilt veel eenzaamheid achter de gesloten voordeur. Met Koffie en Kunst willen we een deur openen voor eenzame ouderen. Door in groepsverband aan kunst te werken gaan mensen vanzelf contact maken. Dat is ontzettend mooi om te zien.”

De toegevoegde waarde van kunst
De meerwaarde van kunst is per situatie verschillend. Ankie licht toe: “Kunst stimuleert participatie en eigenheid, geeft zelfvertrouwen, biedt ontspanning en inzicht en draagt bij aan sociale cohesie. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die aansluiten bij de actuele maatschappelijke opgaven. Daarnaast is kunst ook heel leerzaam. Je leert bijvoorbeeld relaties op waarde beoordelen en je leert om problemen te benaderen vanuit een meervoudig perspectief. Dit kan mensen veel brengen in hun dagelijkse leven, maar zeker ook op het werk.”

Workshops
“We gaan niet zomaar knutselen,” benadrukt Ankie. “We hebben complete programma’s uitgeschreven, vaak in samenwerking met vakspecialisten, die elk een specifiek doel dienen. Daarnaast leveren we ook maatwerk trainingen en workshops. Door middel van kunst kunnen medewerkers bijvoorbeeld hun eigen competenties ontdekken en wordt het creatief denkvermogen vergroot. We zetten kunst ook in als middel voor verandermanagement. Daarnaast is kunst een uitstekend middel om elkaar op een ontspannen manier beter te leren kennen. Kunst wordt weleens onderschat, maar ik zie telkens weer wat het met mensen doet en belangrijker nog: wat het mensen brengt.”

Brandstof
Ankie heeft de Kunstbus grotendeels gefinancierd met middelen uit haar eigen bedrijf ankieSstudio. “Ik geloof in de kracht van kunst,” vertelt Ankie. “Met Stichting Kunstbus wil ik kunst toegankelijk(er) maken. Voor alle doelgroepen, maar met bijzonder veel aandacht voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of financiële beperking.”

Hiervoor zijn wel middelen nodig. Gelukkig zijn er bedrijven, die net als Ankie, geloven dat kunst werkt. Zij steunen Stichting Kunstbus in de vorm van financiële middelen, maar bijvoorbeeld ook door het leveren van materialen. Ankie licht toe: “Wat bedrijven zien als restafval kan ik vaak nog gebruiken in een kunstproject. Steun is brandstof voor de Kunstbus. Dankzij sponsoren kan de Kunstbus (blijven) rijden.”

Benieuwd naar de mogelijkheden van de Kunstbus bij jouw op locatie of wil je Stichting Kunstbus steunen?
Kijk op www.stichtingkunstbus.nl voor meer informatie.