Haal meer uit jouw leerlingen!

Vraag eens om je heen hoeveel mensen aangesproken worden op hun talent en niet op hun tekortkomingen. Gaat een beoordelingsgesprek toch niet vaak daarover? Is het onderwijs niet vooral gericht op wat een kind niet kan? In plaats van wat het kind wel kan?

Bij TalentDenken gaan we uit van wat iemand wél kan. Soms krijgem wij de vraag of je dan ‘enkel mensen de hemel in mag prijzen’ en geen verbeterpunten of negatieve feedback mag geven. Maar zo werkt het leven natuurlijk niet – het is belangrijk om je bewust te zijn van zwakke kanten en verbeterpunten. Wél is bekend dat werken en leren vanuit je talenten energie geeft, zelfvertrouwen simuleert en werkplezier doet toenemen.

Jezelf en de ander begrijpen en tegen een stootje kunnen. Weten waar talenten liggen en wat valkuilen zijn. Begrijpen waar een bepaalde emotie of handeling vandaan komt en hoe daarmee het best om te gaan. Dan kun je stevig in je schoenen de wereld tegemoet treden. Dit geldt voor jong en oud.

Bij TalentDenken is het de missie om te ondersteunen bij deze persoonlijke ontwikkeling. Talent herkenning en –ontwikkeling speelt een essentiële rol in een prettig leven vol leer- en werkplezier.

Haal ook meer uit jezelf, je team of je leerlingen!

Sandra Bolkenbos


TalentDenken
Telefoon: 06-53875526
E-mail: sandra@talentdenken.nl
Website: www.talentdenken.nl

Bezoekadres
Munnikendijk 38
3273 LE Westmaas

Andere vrienden