Vanaf 19 november presenteert Museum Hoeksche Waard de tentoonstelling Hoeksche Waard, Land uit Water. Deze jubileumtentoonstelling is gewijd aan de Sint-Elisabethsvloed (1421) en de ontstaansgeschiedenis van de Hoeksche Waard daarna.

Omdat de 1421 overstroming plaatsvond omstreeks de naamdag van de heilige Elisabeth ging deze ramp de geschiedenis in als de Sint Elisabethsvloed. Langzaam kwam de Groote Waard onder water te staan en hele dorpen werden van de kaart geveegd. Deze natuurramp wordt doorgaans gezien als het begin van de huidige Hoeksche Waard. Door het regelmatig inpolderen, kreeg het eiland zijn huidige vorm en het kenmerkende landschap met dijken, dijkdorpen en kreken. Bij inpoldering werd land gewonnen uit het water. Polderwerkers bouwden een stevige dijk om de beoogde polder. Het aanleggen en onderhouden van de dijken was zwaar werk.

De werkzaamheden van de polderwerkers gaan terug tot de middeleeuwen. Het bouwen van dijken was seizoengebonden en vond uitsluitend plaats gedurende de zomermaanden. Bovendien werkten de polderwerkers alleen bij daglicht. Natuurlijk was destijds alles handwerk. Van het uitgraven van de klei, het vervoeren met een kruiwagen tot het storten op de nieuwe dijk. Eventueel gebruikten de mannen voor het vervoer van de klei ook paard en wagens. De polderwerkers stonden bekend als ruwe mannen die grof in de mond waren.

De plaatselijke bevolking was niet blij met de tijdelijke invasie van deze ongemanierde arbeiders. Het niveau van het salaris van de polderwerker lag iets boven dat van de handarbeider in die tijd. Maar dat was absoluut geen vetpot. En bij het mogelijk uitblijven van betaling van het loon deinsden de polderwerkers er niet voor terug om met roof of plundering te krijgen waarop zij recht meenden te hebben.

Vroeger gebruikten landmeters een landmetersketting om afstanden te meten. Dit instrument was belangrijk bij het bepalen hoe groot een landgoed of polder was. Tegenwoordig is alles gemechaniseerd. Graafmachines en vrachtwagen hebben het handwerk en paardenkracht vervangen. En afstanden worden nu digitaal gemeten met laserafstandsmeters.

Museum Hoeksche Waard

Dirk Jan List

 

Museum Hoeksche Waard
Telefoon 0186 601 535
E-mail directie@museumhw.nl
Website https://www.museumhw.nl/

Bezoekadres
Hofweg 13
3274 BK Heinenoord