Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Exact een jaar gelden werd het platform werkenenlerenindehoekschewaard.nl gelanceerd. Het digitale platform is als gezamenlijk initiatief van ondernemers en onderwijsinstellingen omarmd door gemeente Hoeksche Waard. In slechts een jaar tijd heeft het platform al veel opgeleverd. “Het heeft echt meerwaarde voor onze regio,” geeft Paul Boogaard, wethouder Economie, aan. “Het ontwikkelen van het platform is natuurlijk geen doel op zich. We zien dat we echt een brug hebben geslagen tussen lokale bedrijven en instellingen met de jongere doelgroep. En dat is nodig.”

Door vergrijzing en vergroening verandert de bevolkingssamenstelling in de Hoeksche Waard. Hierdoor ontstaat er ook een toene mende druk op de arbeidsmarkt. Vooral in een aantal specifieke branches, zoals de zorg, ict en techniek is er veel behoefte aan goede arbeidskrachten. En dat neemt de komende jaren alleen maar toe. Twee jaar geleden onderzochten Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en een aantal onderwijsinstellingen de mogelijkheid om samen te werken en vraag en aanbod op het gebied van scholing, stages en beroepsoriëntatie voor jongeren bij elkaar te brengen. De ervaring leert dat jongeren die de kans krijgen om zich bij een bedrijf te oriënteren op de toekomst, hun horizon vergroten en bewuster kiezen voor een vervolgopleiding. Voor bedrijven biedt het bovendien volop kansen om zich te kunnen presenteren aan de werknemers van de toekomst. Paul: “Wij wilden als gemeente dit mooie initiatief natuurlijk graag ondersteunen met financiële middelen en capaciteit in de uitvoering. In samenspraak met de betrokken ondernemers en onderwijspartners, zijn ook vacatures in de Hoeksche Waard toegevoegd. Werkenenlerenindehoekschewaard.nl is nu een centrale plek voor alles over werken, leren en beroepsoriëntatie in de Hoeksche Waard.”

In een jaar tijd hebben al bijna 200 bedrijven zich aangesloten op dit platform en bracht het vele jongeren een stap dichter bij hun carrière. Gelijktijdig met de oprichting van de website, werd de formalisering van Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB HW) een feit. Zo is de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente structureel geworden. Paul: “Voor de leefbaarheid van de Hoeksche Waard is het belangrijk dat bedrijven aan goed gekwalificeerde mensen komen en we jongeren behouden op het eiland. Maar ook jongeren uit de omliggende regio’s zijn hier meer dan welkom. Jonge huishoudens zijn goed voor de middenstand en het lokale verenigingsleven. En dat is precies wat we graag willen behouden!”

 

OOK AANMELDEN?

Heb je als Hoeksche Waards bedrijf of instelling een vacature of stageplek? Of sta je open voor bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en (snuffel)stages? Meld je organisatie vrijblijvend aan op: www.werkenenlerenindehoekschewaard.nl