Skip links

Alerimus

Onze identiteit

De Buitensluis is 55 jaar geleden ontstaan door grote inspanning van de lokale samenleving van Numansdorp, Klaaswaal en Zuid-Beijerland. Onze tweede woon-zorglocatie, De Open Waard, is in 1984 geopend door inspanning van een aantal partijen uit de lokale samenleving van Oud-Beijerland.

Van oudsher is onze doelgroep de ouder (en kwetsbaar) wordende inwoner van de dorpskernen waar we actief zijn. In de zestiger jaren waren dit cliënten die behoefte hadden aan verzorging. In de tachtiger jaren kwam daar, naast de verzorging, ook de behoefte aan ontmoeting, gezelligheid en dagstructuur bij. Met het ouder worden van onze cliënten ontstond de afgelopen decennia meer en meer de vraag naar zorg, begeleiding en behandeling, eerst alleen in de woon-zorglocaties maar, door het langer thuis wonen van ouderen, de afgelopen jaren ook toenemend in de wijk.

Anno nu levert Alerimus een breed palet aan service, verzorging en zorg. We zijn er voor ouderen en hun naaste(n) die af en toe ondersteuning nodig hebben én zijn er voor ouderen met een complexe 24-uurs zorgvraag. Dit alles om de zelf- en ‘samenredzaamheid’ te vergroten en oudere inwoners te ondersteunen in hun levensreis, binnen en in verbinding met de voor hen zo vertrouwde woonomgeving.

Onze missie

Alerimus is er voor en met de ouder (en kwetsbaar) wordende inwoner van de kernen waar we werkzaam zijn. De verbinding met de buurt, de wijk en het dorp waarin we actief zijn zit ons in de genen en stroomt door de organisatie. Wij koesteren deze relatie en zijn daarom ván en vóór de lokale samenleving en leveren een bijdrage aan:

 • behoud van vitaliteit en leefbaarheid van de lokale samenleving;
 • behoud van regie, zelfstandigheid en waardigheid van oudere inwoners van de dorpskernen.

Kernwaarden, kernbeloftes

Onze drie kernwaarden; warm, betrokken en ondernemend zijn ons op het lijf geschreven. Hier staan we voor, hier gaan we voor. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons gedrag en onze houding, hier herken je ons aan.

Warm

We tonen aandacht en nabijheid. We kennen de vraag van de cliënt en zijn naaste(n) en zijn oprecht geïnteresseerd in zijn/haar levensverhaal en identiteit. Onze kernbelofte:

 • Bij Alerimus kunt u met uw vraag terecht; wij zijn er voor u
 • Bij Alerimus ervaart u oprechte aandacht en interesse
 • Bij Alerimus werken we vanuit ons hart

Lees in dit interview wat de kernwaarden voor onze medewerkers betekenen.

Betrokken

We tonen betrokkenheid door samen te werken met de cliënt en zijn naaste(n), op basis van wat is afgesproken. Mét elkaar dragen we bij aan het welbevinden en de kwaliteit van leven van iedere cliënt. Onze kernbelofte:

 • Bij Alerimus luisteren we naar wat voor u en uw naasten belangrijk is
 • Bij Alerimus maken we afspraken die passen bij uw levenswijze
 • Sámen met u en uw naasten zetten we de juiste stappen

Lees in dit interview wat de kernwaarden voor onze medewerkers betekenen.

Ondernemend

Bij Alerimus denken we in kansen en oplossingen. We tonen ons ambitieus, nemen initiatief en werken samen om dingen voor elkaar te krijgen mét en vóór de client.

 • Bij Alerimus denken we vanuit mogelijkheden
 • Bij Alerimus maken we dingen bespreekbaar en stimuleren we elkaar om te leren en verbeteren
 • Bij Alerimus ontwikkelen en innoveren we (voor een vitale Hoeksche Waard) steeds weer, om de vraag vóór te zijn.

Lees in dit interview wat de kernwaarden voor onze medewerkers betekenen.

Onze visie

Alerimus draagt bij aan (het behoud van) zelf- en ‘samenredzaamheid’ en het versterken van de gemeenschappelijke kracht in de buurten en dorpen waarin we werken. We noemen dit kerngericht werken. Geworteld in de lokale samenleving dragen we bij aan de gezondheid en vitaliteit van inwoners van de dorpskernen. Ouderen, ook wanneer het leven kwetsbaar wordt, kunnen het leven inrichten zoals zij dat willen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mét kwaliteit van leven in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We leveren services, verzorging en zorg waar vraag naar is, op een manier die het best bij de cliënt en zijn omgeving past. Indien verhuizen naar één van onze woon-zorglocaties nodig is, zorgen wij voor een warm welkom voor de cliënt. Een nieuw thuis binnen zijn vertrouwde woonomgeving. Hier dragen we bij aan een warme, persoonlijke en veilige woon- en leefomgeving voor de cliënt én zijn naasten.

Persoonsgerichte zorg

De cliënt behoudt, in verbinding met zijn naaste(n), eigen regie. De eigen levenswijze en de bezigheden die betekenis en zin geven, kunnen zoveel en zo lang mogelijk worden voortgezet. Zo blijft de cliënt onderdeel van zijn eigen sociale omgeving én de lokale samenleving. We gaan in gesprek over welke goede zorg en/of services voor de cliënt en zijn naaste(n) nodig zijn en maken hierover persoonsgerichte afspraken.

Lees hier over het ontwikkelprogramma ‘U woont nu hier’ dat medewerkers toerust in het bieden van persoonsgerichte zorg aan de bewoner van de zorglocatie.

Zorg Numansdorp

Danielle de Vries – de Winter

Contactgegevens
Telefoon: 06-51870588
E-mail: ddevries@alerimus.nl
Website: www.alerimus.nl

Locatie
Bernhardstraat 25
3281 BC Numansdorp

Berichten van Alerimus

OOK UITGELICHT WORDEN OP ONZE WEBSITE?

CHECK DE MOGELIJKHEDEN
Hoeksche Vrienden