Skip links

Stone Green

Wat doet Stone Green?

StoneGreen is een samenwerking met multidisciplinaire klimaatinstallatie bedrijven. Van intakegesprek tot en met project directie zijn er mogelijkheden om de klimaattechniek optimimaal te managen.. Mede door deze partners houden we de kosten laag en de prestaties hoog.

Hoe werken wij?

Stap 1 – Intake gesprek
Middels een intakegesprek worden de energie & comfort wensen alsmede de uitgangspunten duidelijk op zowel persoonlijk als technisch vlak. Het aantal mensen en gebruik van de locatie op wordt inzichtelijk.

Stap 2 – Nulmeting
Hoe de technische installatie erbij staat en hoe deze is onderhouden wordt duidelijk in een nulmeting, waaruit wij conclusies en aanbevelingen kunnen opmaken.

Stap 3 – Technische optimalisatie
Vanuit de nulmeting kunnen de conclusies met aanbevelingen fysiek gaan uitrollen zodat de het fundament voor de technische installatie een vertrekpunt is naar de energie optimalisatie.

Stap 4 – Meet & Regeltechniek toepassen
Op alle E & W technische locaties binnen de installatie kunnen we sensoren plaatsen en communicatiemiddelen die ervoor zorgen dat wij een compleet overzicht en inzicht krijgen of de installatie goed  functioneert. De klimaatinstallatie is middels software ook te managen hetgeen we oppakken in stap 5.

Stap 5 – Energie Management
Middels cloud-koppelingen kunnen we samen met de klant de gehele klimaatinstallatie optimaliseren waar nodig en monitoren. Naarmate de tijd verstrijkt zullen de energiekosten lager worden en de beheer en onderhoudskosten ook.

Hieronder valt het energiebeheer , onderhoud optimalisatie en  monitoring. Efficiëntie omhoog en de kosten omlaag met behoud van comfort.

Tom Dubbelman

Contactgegevens
Telefoon: 06-55219230
E-mail: tom@stonegreen.nl
Website: www.stonegreen.nl

Locatie
Poortlaan 47
3261 PA Oud-Beijerland

Berichten van Stone Green

OOK UITGELICHT WORDEN OP ONZE WEBSITE?

CHECK DE MOGELIJKHEDEN
Hoeksche Vrienden