Skip links
Natuur - Bats & Birds

Slimme ecologische oplossingen voor behoud van beschermde dieren

Share

Bats & Birds bestaat sinds 1 januari 2022, maar eigenaar Theo Blaak bouwt al meer dan vijftien jaar nestkasten. En het bleef niet alleen bij bouwen. De vraag naar totaaloplossingen nam al snel toe; van advies en ontwerp tot plaatsing en het natuurvrij maken van gebouwen. Serious business én serieus een positieve impact maken door de natuur een handje te helpen. Let’s talk about the bats and the birds!

“Eigenlijk dekt de naam de lading al niet meer”, bekent Jeroen Bazuin, zakelijk partner en goede vriend van Theo. “We zijn ooit begonnen met het helpen van beschermde diersoorten als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Inmiddels bieden we ook oplossingen voor andere dieren, waaronder egels, amfibieën, zoals salamanders en kikkers, maar ook marterachtigen als de hermelijn en wezel. We bedenken verschillende oplossingen op het gebied van mitigatie, huisvesting, herlocatie van verblijfsplaatsen en het realiseren van vliegroutes. We helpen onze opdrachtgevers om te voldoen aan de Wet natuurbescherming, maar belangrijker nog: we helpen de natuur!”

De natuur helpen

Vanuit die gedachte is Bats & Birds opgericht. Jeroen vervolgt: “In ons dichtbevolkte Nederland is er steeds minder ruimte voor natuur en (beschermde) diersoorten. Door spouwmuur- en dakisolatie raken vleermuizen en vogels hun verblijfsplaatsen kwijt. We zijn begonnen met het bouwen van nest- en kraamkasten om ruimte (terug) te geven aan de natuur. Inmiddels zijn we ook gespecialiseerd in het natuurvrij maken van gebouwen. Hiermee zorgen we dat de beschermde dieren op een nette manier het gebouw kunnen verlaten en naar een ander onderkomen zullen gaan. Dit gebeurt vooral bij renovatie, verduurzaming of sloop van bebouwing. Hiervoor hebben we verschillende producten ontwikkeld, waaronder onze recyclebare ‘Exclusion Flaps’. Die plaatsen we bijvoorbeeld over een open stootvoeg of bij een dakrand. De dieren kunnen er vervolgens nog wel uit, maar niet terug in. De dieren zijn dan genoodzaakt om uit te wijken naar alternatieve verblijven die in de omgeving zijn geplaatst. We hebben een eigen hybride autohoogwerker waarmee we ook op grote hoogte kunnen werken. Vanzelfsprekend houden we bij plaatsing rekening met het broedseizoen en de kraamperiode.”

Als ander voorbeeld noemt Jeroen het amfibieënscherm. “De inzet van een amfibieënscherm beschermt kikkers, padden en salamanders tijdens bouwwerkzaamheden. Ze kunnen tijdens hun voorjaars- of najaarstrek het ‘omheinde’ gebied wel uit, maar (tijdelijk) niet terug in. De afrastering wordt uitgerust met speciale emmers die aan de binnenzijde van het scherm worden ingegraven. De dieren in het gebied kunnen hierdoor worden afgevangen en dagelijks door ecologen of vrijwilligers worden overgebracht naar veilig terrein.”

Meten is weten

Hoe ziet de ideale nest- of kraamkast eruit? “We leren door te doen én te meten. Door middel van slimme sensoren kunnen we de bezetting en het klimaat in de kasten meten. We meten bijvoorbeeld hoe de dieren verschillende ruimtes in een verblijf gebruiken. Vaak zijn er verschillende temperatuurzones, het is interessant om te weten wanneer welke ruimte gebruikt wordt. Digitalisering helpt om sneller en eenvoudiger te beschikken over relevante data waarmee producten kunnen worden verbeterd of situaties in kaart gebracht. Zelf heb ik een IT-achtergrond, dus dat komt hierbij mooi van pas. Theo werkte in het verleden in de interieurbouw. Ook die ervaring komt heel goed van pas. We kennen de meeste bouw- en constructiestijlen en we proberen te denken vanuit het dier. Hierdoor weten we vaak precies waar de dieren zich in een gebouw bevinden.”


Bats & Birds werkt voornamelijk in opdracht van ecologisch adviesbureaus, projectontwikkelaars, aannemers, gemeenten en woningcorporaties. Jeroen licht toe: “We geven met onze oplossingen praktische uitvoering aan het ecologisch advies voor plangebieden. We hebben daarnaast ook een webshop waar zowel bedrijven als particulieren onze producten kunnen kopen. Ons aanbod willen we de komende jaren verder uitbreiden en we blijven ons als bedrijf ontwikkelen om onze opdrachtgevers te helpen en de positieve impact op de natuur te vergroten.”

BATS & BIRDS

Strijensedijk 30 | 3293 LB | Mookhoek
T: 078-6162524 | E: info@batsbirds.nl | W: www.batsbirds.nl |