Skip links
Cynthia van der Waal

Storytelling en duurzaam ondernemen

Share

Iedereen wil duurzaam en je komt het woord overal tegen. Het is een containerbegrip geworden. Een betekenisloze PR-term, soms zelfs misleidend. Hier maken bedrijven en merken – maar ook consumenten – zich helaas nog steeds schuldig aan. Zeker niet altijd bewust. Er zijn vaak oprechte, goede bedoelingen, maar duurzaam ondernemen is complex. Het is een dynamisch speelveld dat wordt gekenmerkt door lastige dilemma’s, tegenstelde belangen en emoties. Hoe geef je jouw duurzame ambities en inspanningen inhoud en betekenis? Storytelling helpt je hierbij.  

Begin bij de kern

Het belang van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is inmiddels wel bij iedereen geland. Maar het blijkt dus lastig om hier handen en voeten aan te geven. Waar gaat het mis? Veel bedrijven en merken beginnen hun verhaal met ‘What?’, maar volgens het model van The Golden Circle[1] beginnen succesvolle bedrijven juist bij ‘Why?’. Dat is dé kern van je bedrijf en de basis van storytelling. Vertel wáárom je doet wat je doet. Waarom vind je duurzaamheid zo belangrijk?

[1] The Golden Circle van Simon Sinek: over het ‘why’ van je merk

Vallen en opstaan

Ik schreef het al: duurzaam ondernemen is complex. Ik weet nog dat ik zelf zo’n 15 jaar geleden voor het eerst intern bij een bedrijf in aanraking kwam met het begrip. Ik werkte voor een verpakkingsbedrijf. Het bedrijf had een tool ontwikkeld voor het inzichtelijk maken van de C02-uitstoot en het waterverbruik van verpakkingen. Het was toen ontzettend lastig om dit verhaal goed over te brengen. Misschien omdat we ons te veel richtten op de tool, het What?, in plaats van het Why?, maar ook omdat we ons op nieuw, onbekend terrein bevonden. Het was een periode van vallen en opstaan. Maar hé niemand is perfect. Daarbij was de intentie oprecht.

Neem klanten, leveranciers en medewerkers mee in dit proces als onderdeel van jouw duurzame storytelling. Wees transparant en eerlijk. Het brengt de dialoog op gang en nodigt uit tot interactie.  En wie weet welke mooie samenwerkingen hieruit ontstaan? Inmiddels zijn we 15 jaar verder en is de tool een algemeen geaccepteerde methode voor het onderzoeken van Levenscyclusanalyses (LCA). Van pionier naar koploper… dat klinkt als een inspirerend en leerzaam verhaal. De interesse is gewekt!

Verhalen worden beter onthouden

Natuurlijk moet je jouw duurzaamheidsclaims feitelijk onderbouwen met What. Het aantal geplaatste zonnepanelen, de hoeveelheid C02-uitstoot die je bespaart… Maar onderzoeken wijzen uit dat verhalen beter worden onthouden (en begrepen) dan feitelijke informatie in de vorm van opsommingen of uiteenzettingen. Zeker als het om emoties gaat. En laat duurzaamheid nu net een emotioneel beladen onderwerp zijn. Houd hier rekening mee in de opbouw van je verhaal. Volg The Golden Cirkel van binnen naar buiten: begin altijd met Why, gevolgd door How en als laatste What.

Heb je hulp nodig bij het communiceren van jouw duurzame ambities en inspanningen? Ik help je graag met een doordacht en strategisch MVO-communicatieplan.