Skip links
Verzuimpreventie

Arbodienstverlener signaleert groeiende aandacht voor verzuimpreventie

Share

Duurzame inzetbaarheid wordt voor steeds meer werkgevers een belangrijk item. “Zeker nu de pensioenleeftijd opschuift en er sprake is van krapte om de arbeidsmarkt”, stelt Marko Verhage, directeur/eigenaar van Verhage & Van der Laan Centrum Arbeid & Gezondheid in Oud-Beijerland. “Binnen onze branche zien we dat werkgevers steeds meer aandacht besteden aan het voorkomen van uitval van personeel, ofwel verzuimpreventie. En dat betekent dus meer aandacht voor het werkgeluk en de gezondheid van werknemers.”

Steeds meer werkgevers zien het belang van verzuimpreventie in. Marko noemt dat een positieve ontwikkeling. “Het scheelt een ondernemer tijd, geld en energie als uitval binnen de organisatie voorkomen kan worden. En voor medewerkers is het natuurlijk ook veel fijner om niet te hoeven verzuimen om wat voor reden dan ook. Voorkomen is toch nog altijd beter dan genezen. Maar dat betekent wel dat je als werkgever precies moet weten waar jouw medewerkers behoefte aan hebben. Wat leeft er op de werkvloer? Speelt er iets bij iemand in de thuissituatie? Heeft dat misschien invloed op het functioneren? Daarnaast moet je voor jezelf ook helder hebben wat voor soort werkgever je wilt zijn. Dat zijn allemaal zaken waar wij als ervaren arbodienstverlener bij kunnen helpen.”

Uitgebreid dienstenpakket en klantgericht

“Goede verzuimbegeleiding en aandacht voor verzuimpreventie is een samenspel tussen werkgever, werknemer en een arbodienst” stelt Marko. “Dat maakt mijn werk ook zo boeiend. Het gaat altijd om mensen. De grote partijen in onze branche richten zich over het algemeen vooral op gestandaardiseerde producten en diensten, wij bieden juist maatwerk. Onze onderneming is in 2001 van start gegaan en sindsdien groeien wij gestaag door. Inmiddels tellen we veertien vaste medewerkers en beschikken we over meerdere freelance specialisten die we inschakelen op het moment dat daar behoefte aan is. Maar we houden heel bewust een rustig tempo aan. Want onze kracht zit ’m niet alleen in ons uitgebreide dienstenpakket, maar ook in de persoonlijke aanpak en klantgerichtheid”, aldus Marko. Zo’n 75% van de klanten van Verhage & Van der Laan is afkomstig uit de Hoeksche Waard, de rest is komt van buiten.

Samen verzuimtijd voorkomen of verkorten

“Alle ondernemers die bij ons aankloppen, krijgen een eigen contactteam met onder anderen een vaste coördinator en bedrijfsarts. Op die manier blijven de lijnen kort waardoor we snel kunnen schakelen. We hechten veel waarde aan goede bereikbaarheid en intensief contact. Dat wordt gewaardeerd, blijkt uit de reacties van onze klanten. Ondernemers, zowel groot als klein, geven aan zich gesteund te voelen door ons. Een prachtig compliment. Daarnaast zijn wij, als enige in de Hoeksche Waard, gecertificeerd arbodienstverlener. En daar zijn we behoorlijk trots op. Want het geeft aan dat onze onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen”, vertelt Marko. “Maar wat mij toch de meeste voldoening geeft, is dat ons hele team er veel aan gelegen is om bij al onze klanten de gemiddelde verzuimtijd van hun personeel te verkorten. En dat is echt te danken aan de inzet van alle betrokken.”

VERHAGE & VAN DER LAAN

Koniginneweg 98 | 3262 JD | Oud-Beijerland
T: 0186-624764 | E: info@verhage-vanderlaan.nl | W: www.verhage-vanderlaan.nl |