Skip links
Ongewenst gedrag

Het verband tussen verzuim en ongewenst gedrag

Share

Je hebt een Arbodienst en een actuele RI&E. Je organiseert regelmatig iets voor de mensen, dus met erkenning en waardering ben je goed bezig. De cijfers zijn prima. En toch, je hebt meer verzuim dan je zou verwachten en ook vertrekken er soms mensen. “Maar die lagen misschien toch al niet lekker in de groep?“

Maar is dat wel zo? En wat kost een nieuwe medewerker werven en inwerken? Meer dan je denkt! Verzuim? Voor een MKB’er als gauw € 350,00 per dag. Wat als het nu wel komt doordat er mensen gepest worden, buiten jouw zicht? Of buitengesloten? Of geïntimideerd? Dan wil je zeker de zaken goed op orde hebben.

Factoren die het risico op ongewenst gedrag vergroten

  • Scheve verhouding man/vrouw op de werkvloer 
  • Grote afhankelijkheid/ grote machtsverschillen (bijvoorbeeld geen of weinig werkoverleg)
  • Weinig autonomie en hoge werkdruk
  • Aanwezigheid van medewerkers met een beperking

Medewerkers zijn gebaat bij onafhankelijke en professionele opvang! Dat is dus niet te verenigen met de functie van leidinggevende, hr manager of directeur. 

Het is nu in ieder geval super eenvoudig deze opvang te regelen. Dat doe je met Externe Vertrouwenspersoon Mieke van Herk. Met een abonnement zorg je voor 365 opvang voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag meemaken. Serieus genomen worden en gezien en gehoord worden wanneer je iets meemaakt, zorgt voor geen of korter verzuim. Ook voor potentiële plegers kan alleen al het aanstellen van een Externe Vertrouwenspersoon zorgen voor ander, meer positief gedrag. Is er niets aan de hand, wacht dan niet tot het wel zover is. De cijfers liegen er niet om. En ook dan kan er door voorlichting aan leidinggevenden, OR en medewerkers gezorgd worden voor een voortdurende prettige werksfeer. Nu en in de toekomst!

VERTROUWENSPERSOON HOEKSCHE WAARD

Oosteinde 33 | 3274 KB | Heinenoord
T: 06-29284425 | Ebureaukaliber@gmail.com | W: www.bureaukaliber.nl/vertrouwenspersoon-hoeksche-waard/ |