Skip links
Losse flodders

Stop met schieten van losse flodders

Share

Online aanwezigheid is voor ondernemers belangrijker dan ooit, maar waar moet je beginnen? Ik merk dat klanten vaak struggelen met de inzet van sociale media. “We moeten ook op TikTok.” Wáárom? Het is een vraag die ik standaard stel. De inzet van sociale media is geen doel op zich, maar een middel om je doel te bereiken. Begin bij de basis met een praktisch(!) strategieplan.

Een strategisch plan begint met het bepalen van je missie, visie en kernwaarden. Soms zijn deze al geformuleerd. Dan is het de vraag in hoeverre de gekozen missie en visie nog passen bij je bedrijf. Er kunnen diverse redenen zijn om als bedrijf te kiezen voor een (her)positionering, zoals professionalisering, een fusie of overname, imagoproblemen (naamsbekendheid), veranderende klantwensen of trends in de markt.

Van strategie naar werkvloer

Het is belangrijk dat je medewerkers vroegtijdig bij dit traject betrekt. Dit zorgt voor betrokkenheid en een groter draagvlak. Daarbij zijn het vaak de medewerkers die het verhaal van jouw organisatie (door)vertellen. Een verhaal komt alleen geloofwaardig over, als iemand hier ook echt achter staat. Houd dit in gedachten.  
Het strategieplan beschrijft naast het mission statement ook de doelstellingen van de organisatie, de doelgroepen inclusief waardepropositie, archetype(s), merkstructuur en kritieke succesfactoren (SWOT-analyse). Inzicht in deze onderdelen is essentieel. Het helpt je straks bij het maken van beslissingen. Wel of geen TikTok bijvoorbeeld…

Realisatie

Dat is het volgende onderdeel in het strategieplan: hoe realiseer je jouw doelen en welke mensen (de juiste personen op de juiste plaats) en middelen zijn hiervoor nodig? Dit ‘hoe’ is het executie-deel van het strategieplan. Dit vraagt in een aantal gevallen mogelijk om een verdere verdieping. Voorbeeld hiervan is het opstellen van een social media-plan. Je kent de (behoeften van) je doelgroep. Nu is het de vraag: met welke kanalen kun je deze doelgroep bereiken?

Infotainment

Zit jouw doelgroep op TikTok? Het medium wordt voornamelijk gebruikt door jongeren. Een grote meerderheid van de gebruikers is tussen 6 en 24 jaar. We zien ook een groeiend aantal gebruikers in de leeftijdsgroep 25-34 jaar. Binnen welke leeftijdsgroep(en) valt jouw doelgroep? Dan is er nog het verschil tussen B2C en B2B.
Daarnaast is het ook van belang om te weten waarvoor het medium wordt gebruikt. TikTok wordt vooral gebruikt voor infotainment: gebruikers willen op een creatieve en grappige manier geïnformeerd worden. Stel jezelf de kritische vraag in hoeverre jouw aanbod hierbij past. Er zijn voorbeelden van merken die zichzelf niet al te serieus nemen op TikTok. Niks mis mee, als dit maar geen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van je merk en/of product.  

Bij jongeren wint TikTok het van Google als zoekmachine. Vanuit dit oogpunt kan het dus heel waardevol zijn om op TikTok aanwezig te zijn. Verder zien we op TikTok vooral authentieke content: echte filmpjes (shorts!) van echte mensen in echte situaties. Goed voor de betrokkenheid, maar verlies hierbij nooit je merkidentiteit uit het oog. Een dansje op kantoor samen met collega’s? Hartstikke leuk, maar draagt dit bij aan jouw doelstellingen, zoals geformuleerd in het strategieplan? En niet onbelangrijk: is het de tijdsinvestering waard (lees: ROI)?
Ik noem hier TikTok als voorbeeld, maar je analyseert elk kanaal. Zijn de kanalen bepaald? Dan maak je (per medium) een contentplan. Ook nu stel je de doelgroep weer centraal: wat wil jouw doelgroep zien?

Lang verhaal kort

Vraag jezelf altijd af in hoeverre jouw voorgenomen acties bijdragen aan de doelstellingen, zoals opgenomen in het strategieplan, waarbij je ook rekening houdt met de ROI. Dan blijkt TikTok misschien helemaal geen ‘moetje’. Het strategieplan geeft daarnaast ook richting aan al je andere uitingen, zoals de corporate website, brochures en presentaties.

Wil je ook aan de slag met een praktisch strategieplan? Al ruim 20 jaar help ik bedrijven met het bepalen van een positionering en duidelijke strategie, waarbij de focus vooral ligt op de praktische uitvoerbaarheid. Van plan naar concrete uitvoering. Dat geeft structuur, houvast en rust.

Strategie in Bedrijf

Kievitstraat 7 | 3265 CB | Piershil | 
T: 06-50616382 | E:info@strategieinbedrijf.nl | Wwww.strategieinbedrijf.nl |